Eind 2015 en begin 2016 zijn tien incompany trainingen gegeven over sociale media bij Veiligheidsregio Fryslân. Atty-Marije Horjus, webredacteur:” Het doel van deze workshops was tweeledig. Enerzijds om medewerkers bij te praten over de trends en ze mee te nemen in de ontwikkelingen van sociale media. Anderzijds bood het een mooie gelegenheid vanuit de organisatie input op te halen voor een nieuwe online strategie. Roy is er goed in geslaagd zijn kennis over dit onderwerp over te brengen op onze medewerkers. Hij deed dit aan de hand van actuele voorbeelden en casussen die aansloten op het werkveld van onze organisatie. Zijn enthousiasme en gedrevenheid werkten aanstekelijk. In totaal hebben een kleine 150 medewerkers een training bijgewoond. Gemiddeld waardeerden zij de inhoud van de training met een 7,5 en de deskundigheid van de trainer met een 8.“