Frank Verstraeten, procesmanager Multidisciplinaire Vakbekwaamheid:
Rode draad in deze bijeenkomsten was de omgang met sociale media en op basis van scenario’s de vragen “Wat bedreigt ons” en “Zijn we ervan”? Deze bijeenkomsten hebben geleid tot discussies waar de bestuurlijke verantwoordelijkheden op bepaald vlak liggen. Roy is in staat om dit soort discussies op een gestructureerde manier in goede banen te leiden. Met zijn kennis op zowel het gebied van sociale media en bestuurlijke verantwoordelijkheden binnen de Veiligheidsregio stuurt hij als het ware de discussie en weet telkens aan te geven hoe iets aangepakt kan worden en hoe het formeel geregeld is. De bestuurders en adviseurs vonden het leerzame bijeenkomsten en waren tot het eind van elke bijeenkomst volop in de leermodus.”