Voor GHOR Groningen heb ik samen met Niek van As de afdeling geholpen om een kwaliteitsslag te maken. Samen met de afdeling is inzichtelijk gemaakt wat de rol van de afdeling is binnen de crisisbeheersing. Om de afdeling zo optimaal mogelijk te organiseren is het nodig geacht om met hen gezamenlijk basis uit te werken. Naast vele leerbijeenkomst is ook een adviesrapport opgeleverd. Dit rapport is input geweest om verder te bepalen wat de toekomstige rol moet worden van de afdeling binnen de Veiligheidsregio Groningen.